Segítségnyújtás a családoknak és a barátoknak, akik tisztelik szeretteiket

Teendők haláleset esetén

Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a szükséges teendőkről és az ügyintézés egyes lépéseiről!

Lakáson bekövetkezett haláleset utáni teendők

1. A hozzátartozónak értesítenie kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet.
2. A halottszemlét végző orvos a halál okának megállapítása után kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt, ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendeli a boncolást.
3. A halottszemlét követően a hozzátartozó intézkedik az elhunyt elszállításáról, melyet az alábbi ügyeleti telefonon jelenthet be:

Éjjel-nappal hívható 24 órás halottszállítási ügyelet 06-30/377-4558

Teendők kórházban, vagy egészségügyi intézményben történt halál esetén

Kórházban bekövetkezett halálesetkor az illetékes osztály értesíti az elhunyt legközelebbiként megjelölt hozzátartozóját. Ezt követően kell felkeresni az elhunytat utoljára kezelő osztály orvosát, vagy a betegfelvételi irodát, ahol kiadják a halálozási lapot (statisztikai lap), a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt személyi igazolványát. Felvilágosítást adnak, hogy hol végzik el az elhunyt boncolását, illetve hol adják ki a véglegesen kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, melynek kézhezvétele után lehet intézkedni az eltemetésről vagy a helyközi szállításról.
A MÉKI-R Kft ügyfélszolgálati irodáját (Pápa Alsóvárosi temető) fel kell keresni a megbízás, valamint a szükséges iratok kitöltése érdekében.

Megbízás esetén a MÉKI-R Kft a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Külföldön bekövetkezett halálesetkor

Külföldön elhunyt hozzátartozó esetén az elhunyt szállításáról és temetéséről itthon is intézkedhet. Részletes tájékoztatást a MÉKI-R Kft ügyfélszolgálati irodájában adunk.

Rendkívüli halálesetkor (közúti baleset, öngyilkosság, gyilkosság, közterületen történő haláleset) Mindig szükséges az elhunyt igazságügyi orvostani boncolása, igazságügyi orvosszakértő kirendelése mellett. Ilyen esetben a halott vizsgálati bizonyítványt az igazságügyi orvosszakértő állítja ki. A rendkívüli haláleseteknél a temetéshez, hamvasztáshoz a rendőrhatóság engedélye szükséges.

Folyamat

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
– aki a temetést szerződésben vállalta
– akit arra az elhunyt végrendelete kötelez
– végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, vagy élettársa
– az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Anyakönyvezéshez szükséges okmányok, melyeket elő kell készíteni:
– az elhunyt halottvizsgálati bizonyítványa
– az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
– az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
– a házassági anyakönyvi kivonata, ha az elhunyt házas volt
– válás esetén a válásról szóló határozatot
– ha az elhunyt özvegy volt, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.